niedziela, września 25, 2022
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO - MŁODY TŁUMACZ

29.05.2018r. o godz. 13:00 w SP 4 odbył się Gminny Konkurs z Języka Angielskiego pt. Młody Tłumacz dla klas V.
Opiekę nad uczniami z naszej szkoły sprawowała w tym dniu p. Małgorzata Worsztynowicz.


Od uczestników konkursu wymagana była wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie programowej dla klas I - V szkoły podstawowej z języka angielskiego.

Konkurs miał formę pisemną, a uczniowie mieli 45 minut na tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na polski.
Uczniowie z naszej szkoły zajęli miejsca na podium:
II miejsce w konkursie zdobyła George Oliwia 5e
III miejsce  w konkursie zdobył  Skrzypek Franciszek 5c.
Serdecznie gratulujemy!

alt

alt

Login Form